Stagiaires

Op de Josephschool zijn regelmatig stagiaires te vinden. We vinden het belangrijk om er mede voor te zorgen dat jonge mensen goed opgeleid kunnen worden en stellen daar graag onze school voor open. De meeste stagiaires zijn afkomstig van de PABO en volgen de opleiding tot leraar basisonderwijs. We werken met studenten op HBO en academisch niveau.

Als er een stagiaire in de klas les geeft, gebeurt dat altijd in het bijzijn van de eigen leerkracht. Deze begeleidt en coacht de student. De studenten in het laatste jaar van de opleiding, volgen een LIO stage, Leraar in Opleiding. Zij werken in de laatste periode zelfstandig, dus dat betekent dat de groepsleerkracht niet altijd aanwezig is in het lokaal, maar ingeroosterd wordt voor andere taken in de school.

Soms komt het voor dat een student niet aan het door ons gewenste niveau voldoet. In overleg met de PABO wordt de stage dan beëindigd. 


Agenda

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren
Loading...