Samen in gesprek

Minimaal eens per jaar organiseren we een ouderpanel. Uit elke groep wordt een ouder gekozen (a-selecte steekproef) en uitgenodigd om met ons in gesprek te gaan over de school en het onderwijs.

Vorig jaar is er feedback gegeven door de ouders uit het panel over het rapport voor de leerlingen. Mede op grond van deze opmerkingen, hebben we ons rapportverslag aangepast en verbeterd.

Agenda

21 december Kerstviering
21 december Juf Desirée jarig
21 december Kerstdiner
22 december Kerstvakantie
23 december Juf Harriët jarig
Schoolwebsite door SchouderCom
Loading...