Ouderraad

De ouderraad (OR) bestaat uit een door de ouders onderling gekozen vertegenwoordiging. De ouderraad heeft vele activiteiten onder haar hoede:


•het onderhouden van de contacten met het schoolteam en de ouders •samenspraak met de MR over bijvoorbeeld onderwijsvernieuwing
•het actief bevorderen van ouderhulp
•meehelpen met (organiseren van) ouderavonden, Sint, Kerst, enz.
•het uitgeven van de schoolkalender


De ouderraad vergadert ongeveer 5 keer per jaar. Jaarlijks vraagt de ouderraad, na overleg met de directie en na goedkeuring door de MR, aan de ouders een financiële bijdrage per kind om deze extra activiteiten te bekostigen. Deze bijdrage is vrijwillig.

Aan het begin van ieder schooljaar legt de O.R. schriftelijk verantwoording af aan de ouders over de georganiseerde activiteiten en de besteding van de ouderraadbijdrage in het afgelopen jaar.

 

De ouderraad is er voor u!

 

Als u vragen heeft of opmerkingen, spreekt u dan gerust een van de ouderraadleden aan of belt u ons.
Ideeën of opmerkingen kunt u ook kwijt in de O.R.-Ideeënbus bij de hoofdingang. Wilt u deelnemen aan de O.R.? U kunt zich te allen tijde aanmelden. U kunt ook een keertje komen kijken hoe het er in de O.R. aan toe gaat tijdens een van onze vergaderingen. Deze zijn openbaar. De vergaderdata kunt u vinden op de kalender.

Financieel overzicht OR 2015-2016.pdf

 

Leden ouderraad

Jorinde Kloek (voorzitter)
Claudine Kolthek(secretaris)
Kirstin Hartwijk van der Wind (penningmeester)
Barbara van Blijswijk (ouder)
Sonja van der Meer (ouder)
David Weise (ouder)
Marieke van de Rijt (ouder)
Leonie Noordhoff (ouder)
Bregje Lugt (ouder)
Wijnand van Deursen (ouder)
Jetty Steenvoorde (ouder)
Xandra de Vries-Oosterveld (ouder)

Dexter Hauwert (personeelslid)
Ivonne Keepers (personeelslid)
Dennis Veugelers (personeelslid)

 

 

Contact: SchouderCom

Agenda

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren
Loading...