MR / GMR

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit 4 ouders en 4 teamleden, die de ouders en het schoolteam vertegenwoordigen. Elk belangrijk besluit dat de directie wil nemen moet worden voorgelegd aan de MR. Op zijn beurt kan de MR elk standpunt dat hij heeft, kenbaar maken aan de directie of het schoolbestuur. De MR heeft bij sommige zaken adviesrecht, bij andere zaken instemmingsrecht. De MR vergadert ongeveer 5 tot 6 keer per jaar. Eén keer per jaar brengt de MR een kort schriftelijk verslag uit van alles wat hij heeft gedaan. Tussentijds informeert hij de achterban via de Nieuwsbrief en via de notulen van de vergaderingen. Eens per jaar worden leden van de MR gekozen uit de ouders en het schoolteam, in principe voor een termijn van 3 jaar.

MR Leden

 

Leden MR 
Simone van Diest (ouder)
Koen de Wit (ouder)
René Koffeman (ouder)
Helko van den Brom (ouder|secretaris)
Thera Olthof (ouder|secretaris)
Marion Vogelaars  (team)
Jose Olsthoorn (team)
Suzanne Frambach (team
Ellen van der Laaken (team|voorzitter)

 

Contact MR
mrleden apestaart josephschool punt nl

 
jaarplanning mr vergaderingen.pdf


Vergaderdata MR

26.09.'17
24.10.'17
23.01.'18
27.03.'18
29.05.'18
19.06.'18


De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar (met uitzondering van besloten gedeelten). Wilt u vergadering bijwonen als toehoorder, dan kunt u zich van te voren aanmelden via de mail: mrleden@josephschool.nl

Notulen MR-vergadering

15.09.'15
17.11.'15
26.01.'16
15.03.'16
31.05.'16
21.06.'16
Notulen MR Josephschool 13 september 2016_def.pdf
Notulen MR Josephschool 22 november 2016 def.pdf
Notulen MR Josephschool 17 jan 2017.pdf
Notulen MR Josephschool 28 mrt 2017.pdf
Notulen MR Josephschool 23 mei 2017.pdf
Notulen MR Josephschool 20 juni 2017.pdf

 

Jaarverslag MR 2016-2017.pdf

 

Jaarverslag MR 2013-2015

MR Statuten 2016

 

Leden GMR van onze school
Angela van Es (team| voorzitter)
Jose Olsthoorn (team)

 

Meer informatie over SCOL en Medezeggenschap

 

 

 

Agenda

24 januari Voorleesontbijt
29 januari Studiedag
30 januari Studiedag
Schoolwebsite door SchouderCom
Loading...