MR / GMR

 

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit 4 ouders en 4 teamleden, die de ouders en het schoolteam vertegenwoordigen. Elk belangrijk besluit dat de directie wil nemen moet worden voorgelegd aan de MR. Op zijn beurt kan de MR elk standpunt dat hij heeft, kenbaar maken aan de directie of het schoolbestuur. De MR heeft bij sommige zaken adviesrecht, bij andere zaken instemmingsrecht. De MR vergadert ongeveer 5 tot 6 keer per jaar. Eén keer per jaar brengt de MR een kort schriftelijk verslag uit van alles wat hij heeft gedaan. Tussentijds informeert hij de achterban via de Nieuwsbrief en via de notulen van de vergaderingen. Eens per jaar worden leden van de MR gekozen uit de ouders en het schoolteam, in principe voor een termijn van 3 jaar.

 

MR Basisschool St Joseph 2018-2019

 

Leden MR 
Simone van Diest (ouder)
Koen de Wit (ouder)
René Koffeman (ouder)
Tineke Geertsema (ouder).
Marion Vogelaars  (personeelslid)
Jose Olsthoorn (personeelslid, vicevoorzitter)
Suzanne Frambach (personeelslid)
Ellen van der Laaken (personeelslid)

 

Contact MR
mrleden apestaart josephschool punt nl

 
jaarplanning mr vergaderingen.pdf


Vergaderdata MR

Tijdstip van 19.45 uur tot 21.45 uur

 

di.25.09.'18
di.30.10.'18
di.15.01.'19
wo.20.02.'19
di.02.04.'19
di.21.05.'19
di.02.07.'19


De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar (met uitzondering van besloten gedeelten). Wilt u vergadering bijwonen als toehoorder, dan kunt u zich van te voren aanmelden via de mail: mrleden@josephschool.nl

Notulen MR-vergadering

1e vergadering 25-9-2018
 
 
 
 
 
 

 

Jaarverslag MR 2016-2017.pdf


MR Statuten 2016

 

Leden GMR van onze school
Angela van Es (personeelslid)

 

Meer informatie over SCOL en Medezeggenschap

 

 

 

Agenda

20 februari Zwemtoernooi
22 februari Voorjaarsvakantie
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren
Loading...