Klachtenregeling

Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden en worden fouten gemaakt. Dat is op onze school niet anders. Het is mogelijk om dergelijke punten te bespreken of om een klacht in te dienen. Samen streven wij naar een goede oplossing om er gezamenlijk uit te komen. Indien nodig, kunt u een klacht deponeren bij de contactpersoon of klachtencommissie. Ons bestuur heeft het landelijke model klachtenregeling ondertekend. Deze regeling is ter inzage bij de directie.
Contactpersonen 2017
De contactpersoon
Bij ons op school zijn er verschillende contactpersonen, te weten (zie foto van links naar rechts)
Maaike Uittenboogaard (gr.1-2e, groen 5), Kitty Nijsen (gr.1-2e, groen 5), Yolanda Bonthond, Dennis Veugelers (gr.4d, oranje 6) en Jenske Vermeulen. Elke ouder of elk kind kan op hen een beroep doen als er problemen zijn die niet meer in overleg met de betreffende persoon en directie opgelost kunnen worden. Het spreekt vanzelf dat elk gesprek vertrouwelijk behandeld wordt. De contactpersoon kan verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon en / of de klachtencommissie.
Voor meer informatie zie de schoolgids vanaf blz. 33. Op blz. 46 van de schoolgids kunt u gegevens van de contactpersonen vinden.
Of download de brief 'klachten op school, hoe los je ze op?'

 

 

 

Agenda

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren
Loading...