Intern leerlingbegeleiders

Jenske en Mans

 
De Josephschool werkt met intern leerlingbegeleider, Jenske Vermeulen (links op de foto).

Als intern leerlingbegeleider verzorgt zij de zorg aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Deze hulp komt tot stand in samenspraak met IB, leerkrachten en ouders. Door haar jarenlange ervaring en expertise is ze zelfvoorzienend. Zij kan  de hulpvragen vanuit de school omzetten naar een juiste aanpak in de praktijk, waarbij het altijd mogelijk is, om hulp in te roepen van externen.

Vertrouwd is ze te werken met hulpvragen over de schoolse vakken, maar ook de hulpvragen die meer specialisme vereisen:

Dyslexie

Dyscalculie

Spraak-taalproblematiek

Gehoorproblematiek

DCD

Autisme spectrum stoornis

AD(H)D

Fijne motoriek

Jenske is aanwezig op maandag, dinsdag en vrijdag.

 

 

 

Agenda

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren
Loading...