Intern leerlingbegeleiders

Jenske en Mans

 
De Josephschool werkt met twee intern leerlingbegeleiders. Jenske Vermeulen en Mans Slats.

Naast een gezamenlijke expertise hebben beiden ook hun eigen specialisme.

Als intern leerlingbegeleiders verzorgen zij de zorg aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Deze hulp komt tot stand in samenspraak met IB, leerkrachten en ouders. Door hun jarenlange ervaring en expertise zijn ze zelfvoorzienend. Zij kunnen  de hulpvragen vanuit de school omzetten naar een juiste aanpak in de praktijk, waarbij het altijd mogelijk is, om hulp in te roepen van externen.

Vertrouwd zijn zij te werken met hulpvragen over de schoolse vakken, maar ook de hulpvragen die meer specialisme vereisen:

Dyslexie

Dyscalculie

Spraak-taalproblematiek

Gehoorproblematiek

DCD

Autisme spectrum stoornis

AD(H)D

Fijne motoriek

Jenske is aanwezig op maandag, dinsdag en vrijdag.

Mans is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag.

 

 

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren
Loading...