Algemene gegevens

De St. Josephschool in de Professorenwijk van Leiden is een katholieke basisschool, waar les gegeven wordt aan kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Op onze school is ook plaats voor leerlingen uit andere culturen en met andere religieuze achtergronden. Het katholiek zijn van de school laten de leerkrachten onder meer tot uiting komen in de manier waarop zij met elkaar en met de leerlingen omgaan en de manier waarop zij vinden dat leerlingen met elkaar om moeten gaan. Zo proberen wij de kinderen respect voor zichzelf en voor de ander bij te brengen. Daarbij wordt er vanzelfsprekend veel aandacht gegeven aan de katholieke traditie en feestdagen. Dit wordt gedaan door middel van thematische catecheseprojecten. Enige keren per jaar is er een viering in de kerk. Ook bezoekt de pastoor regelmatig de school.

De school valt onder het bestuur van de "Stichting Katholiek Onderwijs Leiden" (SCOL).

Agenda

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren
Loading...