De plusklas

 

Inleiding 
Onze school heeft twee plusklassen, een middenbouw en een bovenbouw plusklas. Dit zijn klassen voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong die, ondanks hun capaciteiten, met het passend werk in hun eigen groep niet voldoende tot ontwikkeling komen. 

 

Waarom een plusklas?
Binnen onze plusklassen werken we met kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong, waarbij de groepsleerkracht voor elke leerling een hulpvraag heeft geformuleerd.Aan deze hulpvraag wordt in de plusklus gewerkt. We zetten in op: leren samenwerken en het verder ontwikkelen van sociale vaardigheden. Om te werken aan deze vaardigheden worden er onder andere de volgende leeractiviteiten georganiseerd: creatief denken, filosoferen, werken met het leermodel TASC (Thinking Activily in a Social Context). 

Ook wordt er een uitdagend project aangeboden, waarbij de opdrachten in de eigen klas worden afgemaakt. Hierdoor krijgen de kinderen in de eigen klas verrijking en leren ze met een planning te werken.

 

Wie in de plusklas?
De kinderen die deelnemen aan de plusklas zijn geselecteerd op basis van hun resultaten met daarbij de vaststelling dat deze kinderen in hun eigen klas onvoldoende tot ontwikkeling komen. De selectie wordt mede gebaseerd op basis van observaties door de groepsleerkracht(en) en een signalseringsinstrument voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong (Sidi3). Samen met de Interne Begeleiders wordt de juiste hulpvraag geformuleerd. Na iedere ronde wordt er geëvalueerd en mede op basis daarvan wordt bepaald welke kinderen (opnieuw) in aanmerking komen voor de plusklas. 

 

Agenda

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren
Loading...