Aanmeldingsprocedure

Aanmeldingsprocedure


Eerste contact- vóór 3 jaar

Wij vinden persoonlijk contact belangrijk en laten u graag de school zien tijdens een rondleiding. Deze vindt plaats op afspraak met de directeur of met de teamleider onderbouw.

De gemeente Leiden heeft n.a.v. een wetswijziging met alle schoolbesturen afgesproken, dat inschrijving op een basisschool pas plaats mag vinden als het kind 3 jaar oud is.

Wanneer u ruim voor de 3e verjaardag van uw kind contact met ons opneemt voor een rondleiding, heeft u voldoende tijd om een goede schoolkeuze te maken en bij interesse een aanmeldingsformulier op te sturen als het kind 3 jaar is geworden.

U kunt voor een rondleiding contact opnemen met Monica Tolenaar (directeur) 071-5132263

 

Als u zich wilt aanmelden- vanaf 3 jaar

Wanneer u na de rondleiding interesse heeft in onze school en u uw  kind graag wilt aanmelden, kunt u dat aangeven. Wij noteren uw naam op een interesselijst en nemen contact met u op tegen de tijd dat de 3e verjaardag in zicht komt.

 

Zodra wij het volledig ingevulde formulier hebben ontvangen, krijgt u binnen 6 weken via de mail te horen of wij uw kind kunnen inschrijven. 

 

We kunnen per maand gemiddeld 9 kleuters plaatsen en maken gebruik van de volgende criteria:

 

· Broertjes en zusjes hebben voorrang op nieuwe gezinnen.

· Aanmelding moet in de geboortemaand gebeuren. 

· Kinderen uit ons voedingsgebied gaan voor kinderen uit andere wijken van de stad of omliggende gemeenten. (zie uitleg voedingsgebied)

· Bij meer dan 9 aanmeldingen uit eigen voedingsgebied, moet er worden geloot. Dit gebeurt in aanwezigheid van een ouder uit de Medezeggenschapsraad.

· De overgebleven plekken kunnen worden gevuld met kinderen uit de andere wijken.

· De directeur heeft de mogelijkheid om kinderen met voorrang te plaatsen i.v.m. bijzondere omstandigheden.

 

Uitleg voedingsgebied:

Om de toenemende druk op de school en onnodige verkeersbewegingen te verkleinen, is dit selectiecriterium toegevoegd.

Tot het voedingsgebied horen:

Postcode 2311 t/m 2314.

Postcode 2315, voor zover het betreft de Zeeheldenbuurt en Waardeiland

Postcode 2321, voor zover gelegen tussen de Kanaalweg en de Trekvaart.


Wilt u het gehele protocol aanmelding lezen, dan vindt u het hier.

 
Basisschool St. Joseph
Oppenheimstraat 8
2313 JE Leiden
Tel: 071 513 2263

 

 

 

 

 

 

Agenda

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren
Loading...