Aanmeldingsprocedure

Eerste contact- vóór 2 jaar

Wij vinden persoonlijk contact belangrijk en laten u graag de school zien tijdens een rondleiding. Deze vindt plaats op afspraak met de directeur.

De gemeente Leiden heeft recent met alle schoolbesturen afgesproken, dat inschrijving op een basisschool pas plaats mag vinden als het kind 2 jaar oud is.

Wanneer u ruim voor de tweede verjaardag van uw kind contact met ons opneemt voor een rondleiding, heeft u voldoende tijd om een goede schoolkeuze te maken en bij interesse een aanmeldingsformulier op te sturen als het kind 2 jaar is geworden.

U kunt voor een rondleiding contact opnemen met Monica Tolenaar (directeur) 071-5132263

 

Als u zich wilt aanmelden- vanaf 2 jaar

Wanneer u na de rondleiding interesse heeft in onze school en u uw kind graag wilt aanmelden, vragen we u het aanmeldingsformulier deelA in te vullen en samen met een kopie van het BSN-nummer te mailen naar: aanmelding apestaart josephschool punt nl. Let op: dit mag pas als uw kind 2 jaar oud is!

 

Zodra wij het volledig ingevulde formulier inclusief kopie van het BSN-nummer hebben ontvangen, krijgt u binnen twee weken via de mail een bevestiging van de ontvangst van het aanmeldingsformulier.

We kunnen per maand gemiddeld 9 kleuters plaatsen en maken gebruik van de volgende criteria:

· Broertjes en zusjes hebben voorrang op nieuwe gezinnen.

· Aanmelding moet binnen het tijdvak aangeleverd zijn.

· Kinderen uit ons voedingsgebied gaan voor kinderen uit andere wijken van de stad of omliggende gemeenten. (zie uitleg voedingsgebied)

· Bij meer dan 9 aanmeldingen uit eigen voedingsgebied, moet er worden geloot. Dit gebeurt in aanwezigheid van een ouder uit de Medezeggenschapsraad.

· De overgebleven plekken kunnen worden gevuld met kinderen uit de andere wijken.

· De directeur heeft de mogelijkheid om kinderen met voorrang te plaatsen i.v.m. bijzondere omstandigheden.

4x per jaar worden ouders ingelicht of hun zoon/dochter geplaatst kan worden bij ons op school of geplaatst is op de wachtlijst.

· Geboortedatum juni tot en met augustus worden rond 15 september ingelicht.

· Geboortedatum september tot en met november worden rond 15 december ingelicht.

· Geboortedatum december tot en met februari worden rond 15 maart ingelicht.

· Geboortedatum maart tot en met mei worden rond 15 juni ingelicht.


De ouders van de kinderen die geplaatst kunnen worden, krijgen een brief met het verzoek om deel B van het aanmeldingsformulier in te vullen en dit binnen 2 weken te retourneren. Pas na ontvangst hiervan is de inschrijving definitief en ter bevestiging ontvangt u hiervan een mail met bericht van inschrijving.

De ouders van de kinderen die niet geplaatst kunnen worden, krijgen een mail dat hun zoon/dochter op de wachtlijst wordt geplaatst. Deze ouders moeten dan helaas op zoek naar een andere school.

Wanneer u ruim na de 2e verjaardag een aanmeldingsformulier instuurt, is de kans groot dat uw zoon of dochter rechtstreeks op de wachtlijst geplaatst moet worden, omdat de plekken dan al zijn verdeeld.

 

Uitleg voedingsgebied:

Om de toenemende druk op de school en onnodige verkeersbewegingen te verkleinen, is dit selectiecriterium toegevoegd.

Tot het voedingsgebied horen:

Postcode 2311 t/m 2314.

Postcode 2315, voor zover het betreft de Zeeheldenbuurt en Waardeiland

Postcode 2321, voor zover gelegen tussen de Kanaalweg en de Trekvaart.

Agenda

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren
Loading...