Vrijstelling van schoolbezoek


Vakanties dient u in overeenstemming met de schoolvakanties op te nemen. Als dit niet mogelijk is, moet u zelf contact opnemen met de schoolleiding. Hiervoor gelden de richtlijnen vrijstelling schoolbezoek buiten de schoolvakanties opgesteld door de leerplichtambtenaar van de gemeente. Na het invullen van een aanvraagformulier neemt de directeur een besluit. De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd verzuim. Tegen die ouders, die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, kan proces-verbaal worden opgemaakt.
Een aanvraagformulier kunt u afhalen en inleveren bij de administratie.

Agenda

22 april Meivakantie
27 april Koningsdag
14 mei Moederdag
Schoolwebsite door SchouderCom
Loading...