Samen in gesprek

Minimaal eens per jaar organiseren we een ouderpanel. Uit elke groep wordt een ouder gekozen (a-selecte steekproef) en uitgenodigd om met ons in gesprek te gaan over de school en het onderwijs.

Vorig jaar is er feedback gegeven door de ouders uit het panel over het rapport voor de leerlingen. Mede op grond van deze opmerkingen, hebben we ons rapportverslag aangepast en verbeterd.

Agenda

20 september Slagbaltoernooi
20 september Theater gr.1-2b
21 september Oudergesprekken gr.3
23 september Juf Ilse jarig
24 september Juf Mans jarig
Schoolwebsite door SchouderCom
Loading...