MR / GMR

 

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit 3 ouders en 3 teamleden, die de ouders en het schoolteam vertegenwoordigen. Elk belangrijk besluit dat de directie of het schoolbestuur wil nemen moet worden voorgelegd aan de MR. Op zijn beurt kan de MR elk standpunt dat hij heeft, kenbaar maken aan de directie of het schoolbestuur. De MR heeft bij sommige zaken adviesrecht, bij andere zaken instemmingsrecht. De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Eén keer per jaar brengt de MR schriftelijk verslag uit van alles wat zij heeft gedaan. Tussentijds informeert zij de achterban via de Nieuwsbrief. De leden van de MR worden eens per twee jaar gekozen uit de ouders en het schoolteam.

 

MR Leden

 

Leden MR 
Simone van Diest (ouder)
Koen de Wit (ouder)
Helko van den Brom (ouder|secretaris)
Thera Olthof (ouder|secretaris)
Marion Vogelaars  (team)
Jose Olsthoorn (team)
Suzanne Frambach (team
Ellen van der Laaken (team|voorzitter)

 

Contact MR
mrleden@josephschool.nl

 

Vergaderdata MR

13.09.'16
22.11.'16
17.01.'17
28.03.'17
23.05.'17
13.06.'17


De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar (met uitzondering van besloten gedeelten). Wilt u vergadering bijwonen als toehoorder, dan kunt u zich van te voren aanmelden via de mail: mrleden@josephschool.nlNotulen MR-vergadering

15.09.'15
17.11.'15
26.01.'16
15.03.'16
31.05.'16
21.06.'16
Notulen MR Josephschool 13 september 2016_def.pdf
Notulen MR Josephschool 22 november 2016 def.pdf
Notulen MR Josephschool 17 jan 2017.pdf

 

Jaarverslag MR 2013-2015

MR Statuten 2016

 


Leden GMR van onze school
Angela van Es (team| voorzitter)
Jose Olsthoorn (team)

 

Meer informatie over SCOL en Medezeggenschap

 

 

 

Agenda

22 april Meivakantie
27 april Koningsdag
14 mei Moederdag
Schoolwebsite door SchouderCom
Loading...