ICT

ict'ers


Als ICT’ers zijn Bob Nederpel en Twanneke Hennekens, tevens leerkrachten van groep 5C en 1-2A, vooral bezig met het werkend maken en houden van computers, printers, software en nu ook de Activborden. Daarnaast proberen zij alle computerprogramma’s, waar wij op school gebruik van maken, zo gebruikersvriendelijk mogelijk te maken. Hiermee wordt enerzijds de software voor de leerlingen bedoeld en anderzijds het digitale leerlingvolgsysteem.

 

 

Agenda

8 juli Zomervakantie
Schoolwebsite door SchouderCom
Loading...