ICT

ict'ers


Als ICT’ers zijn Bob Nederpel en Twanneke Hennekens, tevens leerkrachten van groep 6D en 1-2A, vooral bezig met het werkend maken en houden van computers, printers, software en nu ook de Activborden. Daarnaast proberen zij alle computerprogramma’s, waar wij op school gebruik van maken, zo gebruikersvriendelijk mogelijk te maken. Hiermee wordt enerzijds de software voor de leerlingen bedoeld en anderzijds het digitale leerlingvolgsysteem.

 

 

Agenda

22 april Meivakantie
27 april Koningsdag
14 mei Moederdag
Schoolwebsite door SchouderCom
Loading...