ICT

 


Als ICT’ers zijn Cees van Eeden en Twanneke Hennekens, tevens teamleider en leerkracht van groep 1-2A, vooral bezig met het werkend maken en houden van computers, printers, software en nu ook de Activborden. Daarnaast proberen zij alle computerprogramma’s, waar wij op school gebruik van maken, zo gebruikersvriendelijk mogelijk te maken. Hiermee wordt enerzijds de software voor de leerlingen bedoeld en anderzijds het digitale leerlingvolgsysteem.

 

 

Agenda

25 november Juf Marloes jarig
26 november Juf Laura jarig
27 november Juf Annemarie jarig
28 november Juf Susan jarig
Schoolwebsite door SchouderCom
Loading...