Ouders

Ouders en school zijn partners in de opvoeding en begeleiding van de kinderen. Deze nauwe samenwerking vraagt om een goede en open communicatie, die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen. In de schoolgids leest u hoe deze samenwerking gestalte krijgt.

De ouderbetrokkenheid en participatie komt tot stand op verschillende manieren. In de submenu's geven we u een inkijkje, dat echter niet volledig is.

We zijn er trots op dat onze ouders heel graag meedenken en meehelpen om het onderwijs op de Joseph te blijven verbeteren of nog leuker te maken.

Agenda

20 september Slagbaltoernooi
20 september Theater gr.1-2b
21 september Oudergesprekken gr.3
23 september Juf Ilse jarig
24 september Juf Mans jarig
Schoolwebsite door SchouderCom
Loading...