Ouders

Ouders en school zijn partners in de opvoeding en begeleiding van de kinderen. Deze nauwe samenwerking vraagt om een goede en open communicatie, die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen. In de schoolgids leest u hoe deze samenwerking gestalte krijgt.

De ouderbetrokkenheid en participatie komt tot stand op verschillende manieren. In de submenu's geven we u een inkijkje, dat echter niet volledig is.

We zijn er trots op dat onze ouders heel graag meedenken en meehelpen om het onderwijs op de Joseph te blijven verbeteren of nog leuker te maken.

Agenda

22 april Meivakantie
27 april Koningsdag
14 mei Moederdag
Schoolwebsite door SchouderCom
Loading...